Zawsze Razem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Zawsze Razem" jest organizacją pożytku publicznego od 2005 roku.  Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum "Zawsze Razem" i Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego "Zawsze Razem".

Program nauczania dostosowany jest indywidualnie do każdego ucznia tak,  aby mógł rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  Uczymy twórczego myślenia, pomagamy zrozumieć świat, rozwiązywać problemy,  uczymy współpracy z otoczeniem, dajemy wiarę w siebie.

Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są kompleksową rehabilitacją  w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.

W ramach rehabilitacji zapewniamy ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry zespołowe,  zabiegi fizykoterapeutyczne i hydroterapię. Sale gimnastyczne wyposażone są  w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń, pionizacji i nauki chodu.  Gabinet fizykoterapeutyczny dysponuje aparaturą do wykonywania zabiegów  elektroterapii i światłolecznictwa oraz zabiegów z zastosowaniem pola elektromagnetycznego.  Program rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

WARDA

MARIA

PREZES ZARZĄDU

ZIELIŃSKA

BOŻENA

WICEPREZES

DZIAMSKI

TOMASZ

WICEPREZES

HENC

JOANNA

SEKRETARZ

NAWROCKA

KATARZYNA

SKARBNIK

STAWIARSKA

MAGDALENA

CZŁONEK ZARZĄDU

MRÓZ

KATARZYNA

CZŁONEK ZARZĄDU

KĘSY

HANNA

CZŁONEK ZARZĄDU

GOGULSKI

BARTOSZ

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Statut i Regulaminy Stowarzyszenia:
Statut, Regulamin Pracy Walnego Zgromadzenia, Regulamin Pracy Zarządu, Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, Regulamin Pracy Sądu Koleżeńskiego