Zawsze Razem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Zawsze Razem" jest organizacją pożytku publicznego od 2005 roku.  Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum "Zawsze Razem" i Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego "Zawsze Razem".

Program nauczania dostosowany jest indywidualnie do każdego ucznia tak,  aby mógł rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  Uczymy twórczego myślenia, pomagamy zrozumieć świat, rozwiązywać problemy,  uczymy współpracy z otoczeniem, dajemy wiarę w siebie.

Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są kompleksową rehabilitacją  w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.

W ramach rehabilitacji zapewniamy ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry zespołowe,  zabiegi fizykoterapeutyczne i hydroterapię. Sale gimnastyczne wyposażone są  w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń, pionizacji i nauki chodu.  Gabinet fizykoterapeutyczny dysponuje aparaturą do wykonywania zabiegów  elektroterapii i światłolecznictwa oraz zabiegów z zastosowaniem pola elektromagnetycznego.  Program rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

ZIELIŃSKA

BOŻENA

PREZES ZARZĄDU

HENC

JOANNA

WICEPREZES

SOJKIN

MARTA

WICEPREZES

URBANIAK

JOANNA

SEKRETARZ

GAŁECKA

MAGDALENA

SKARBNIK

STAWIARSKA

MAGDALENA

CZŁONEK ZARZĄDU

GAWARECKA

MAŁGORZATA

CZŁONEK ZARZĄDU

SIĄKOWSKA

MARTA

CZŁONEK ZARZĄDU

DANIŁ

JUSTYNA

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Statut i Regulaminy Stowarzyszenia:
Statut, Regulamin Pracy Walnego Zgromadzenia, Regulamin Pracy Zarządu, Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, Regulamin Pracy Sądu Koleżeńskiego