Zawsze Razem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Zawsze Razem" jest organizacją pożytku publicznego od 2005 roku.  Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum "Zawsze Razem" i Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego "Zawsze Razem".

Program nauczania dostosowany jest indywidualnie do każdego ucznia tak,  aby mógł rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  Uczymy twórczego myślenia, pomagamy zrozumieć świat, rozwiązywać problemy,  uczymy współpracy z otoczeniem, dajemy wiarę w siebie.

Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są kompleksową rehabilitacją  w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.

W ramach rehabilitacji zapewniamy ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry zespołowe,  zabiegi fizykoterapeutyczne i hydroterapię. Sale gimnastyczne wyposażone są  w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń, pionizacji i nauki chodu.  Gabinet fizykoterapeutyczny dysponuje aparaturą do wykonywania zabiegów  elektroterapii i światłolecznictwa oraz zabiegów z zastosowaniem pola elektromagnetycznego.  Program rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

HENC

JOANNA

PREZES ZARZĄDU

STAWIARSKA

MAGDALENA

WICEPREZES

SOJKIN

MARTA

CZŁONEK ZARZĄDU

GAWARECKA

MAŁGORZATA

SEKRETARZ

NAWROCKA

KATARZYNA

SKARBNIK

ZIELIŃSKA

BOŻENA

CZŁONEK ZARZĄDU

     

 

Statut i Regulaminy Stowarzyszenia:
Statut, Regulamin Pracy Walnego Zgromadzenia, Regulamin Pracy Zarządu, Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, Regulamin Pracy Sądu Koleżeńskiego